Lebert Training System očima Master Trenéra pro ČR

Lebert Training Systém považuji za velmi konstruktivní pomůcku pro dosažení

vyšší tělesné zdatnosti. Už jen samotný fakt, že se nejedná jen o odkázání na jen jednu

cvičební pomůcku, ale přímo na dvě, které jsou pilířem tohoto konceptu. Buddy system a

Equalizer. Osobně zjednodušuji rozdíl mezi těmito produkty v tom, že s Buddy systémem

člověk pozná, jak těžké je pracovat s druhým a s Equalizérem člověk pozná, jak je to těžké se

sebou samotným. Určitě jsem velkým zastáncem pohybu ve volném prostoru ve všech třech

rovinách. V různých variacích rychlosti či jiných způsobech obměn v průběhu pohybu. Jen tak

lze zajistit skutečnou pestrost v tréninku a eliminaci nástupu stagnace, která stejně potká i

zkušeného sportovce.

Hlavními nároky na moderní pomůcky bývají samotné požadavky na povrch, na které je třeba

je umístit či ukotvit. U příkladu Equalizéru jsou minimální, plus ho lze už jen položit

v minimálně třech základních variacích, čímž rozšiřuje ne-li ztrojnásobuje množství variant

svého užití. Užít ho lze jako břemeno, oporu pro výstup, zdvih. Dále jako překážku, vodič,

žebřík, oporu pro variace vzporu a hrazdu pro alternaci přítahů, čímž tvoří nenahraditelný

nástroj pro plnohodnotnou kompenzaci všech variací základních cviků na skupinových

lekcích, kde se člověk hrazd nedovolá. Přitom se jedná o jednu ze základních příčin

negativních dopadů naznačených „skupinových“ tréninků. Úvaha: „Jsem-li člověk, který má

hmotnost 85 kg, pak při kliku v pozici vzporu ležmo mé dlaně nesou hmotnost kolem 58 kg.

Jaká břemena by člověk musel sebou mít, aby toto zatížení patřičně kompenzoval?

Nejjednoduchším řešením je právě obrácený přítah. Zde si člověk často potvrdí, že jeho

zdatnost v provedení kliku výrazně převyšuje opačně prováděný cvik na Equalizéru – přítahy

ležmo.“ Svaly zad vs. svaly přední části hrudníku. Právě záda jsou jednou největších slabin

lidského těla v současnosti. Proč tedy nevěnovat pozornost metodikám, které toto berou v

potaz. Proto bych tento koncept neřadil pouze do drillových nástrojů, ale i do

kompenzačních. S Equalizérem lze dělat cviky jak náročnějšími, tak i pro začátečníky vhodné.

To je jeho výsada.

Dalším již zmíněným načiním je Buddy System. Buddy System je vskutku originální svým

způsobem technického provedení. Základem bývá práce v páru lidí, kde není podmínkou, aby

dvojice byla zcela vyrovnaná. Brilantnost vnímám v ojedinělém důrazu aplikaci bilaterálních a

unilaterálních cviků. Myšlenka smýkání obou úchopu proti sobě či soustavného kladení

vzájemného odporu je na dnešním trhu ojedinělá, přestože je součástí mnoha pohybových

aktivit. S Buddy Systémem je kladen důraz na stálou interakci obou cvičenců, čímž lze velmi

snadno zvýšit atraktivitu cvičení. Mým zásadním poznatkem je, že s touto pomůckou

provádět velmi mimořádně intenzivní trénink s obrovskou výsadou. A tou je minimální

zatížení kloubů. Proto se k této pomůcce stále rád vracím, protože tenhle element se velmi

těžko hledá. Navíc vede člověka k přirozenosti a z pohledu fyzioterapie je to velmi dobrý

materiál z pohledu zatížení a stabilizace.