Centrum pohybové medicíny

Publikováno Rubrika Reference Flowin 0 komentářů

cpm

FLOWIN – využití v rehabilitaci

Kluzná plocha Flowin je vhodná cvičební pomůcka pro pracoviště zabývající se rehabilitací, fyzioterapií a cvičením fyziofitness (cvičení vycházející z principů fyzioterapie s použitím vyšších odporů a zátěže). Svými vlastnostmi kluzného pohybu umožňuje cvičení od jemných izolovaných pohybů až po nácviky stabilizace složitějších variant postojů nebo chůze, kde dokonale imituje možnost uklouznutí na ledové ploše nebo chodníku, který v zimě pokrývá námraza.

V začátcích cvičební terapie podložku Flowin používáme k nácviku stabilizace dané části těla. Z nižších pozic vývojové kineziologie bychom si pod tím mohli představit např. nácvik opory paže ve vzporu na čtyřech, v modelu lezení. V první části je důležitý nácvik stabilizace, čili nastavení ramenních kloubů v centrovaném postavení, aby se pacient dokázal v této pozici plnohodnotně opřít. Po zvládnutí stabilizace v centrovaném nastavení následuje nácvik adjustace – pohyb paže ramenním kloubu po podložce Flowin, tak aby stabilizace ramenního kloubu v centrovaném postavení zůstala zachována. V modelu lezení by to znamenalo využití klouzavého pohybu k posunu paže kupředu.

V končné fázi pohybové terapie podložka Flowin slouží především k nácviku stereotypu chůze, kdy se svaly v kyčelním kloubu oporné dolní končetiny ,,učí“ zajištění stabilizace pánve při pohybu druhé dolní končetiny vpřed.

Závěrem bych cvičební pomůcku Flowin zhodnotil jako velmi přínosnou pro nácviky pohybu v uzavřených kinematických řetězcích – nácvik dynamické adjustace (pohyb kloubu v mezích centrované stabilizace) a dále při nácviku stabilizace pro situace, kdy hrozí podklouznutí dolní končetiny na kluzném terénu.

 

Petr Gažák – trenér fyziofitness v CPM

Odporný garant Mgr. Petra Valouchová Ph.D

Centrum Paraple

Publikováno Rubrika Reference Flowin 0 komentářů

centrum Paraple

 

Centrum Paraple, o.p.s. se zabývá rehabilitací klientů po míšním poškození. Výšce poškození míchy odpovídá míra postižení klienta. Typicky se jedná o tetraparezu/ plegii nebo paraparézu/ plegii.

Ačkoliv byl Flowin koncept primárně vyvinut pro trénink desetibojařů, lze ho úspěšně zařadit i do pomůcek používaných v rehabilitaci. Flowin jsme měli zapůjčen na období 6 měsíců od ledna 2014, abychom vyzkoušeli jeho možnosti využití. Za terapeuty Centra Paraple mohu říci, že zkušenosti s touto pomůckou jsou jen pozitivní.

Flowin je zajímavý a velmi funkční tím, že využívá pohybu ve 3 rovinách, kdy lze kombinovat aktivaci některých svalových skupin nebo naopak komplexně zatížit celé tělo. Trénink je možné zaměřit na rozvoj síly, rychlosti a dynamiky pohybu. Rehabilitace je cíleně zaměřená na zlepšení stability, mobility a koordinace pohybu. Výhodou je minimální zatížení kloubů a snadná kontrola zátěže. Nevýhodou pro použití v naší praxi je někdy obtížnější nastavení klienta do určité polohy.

Fyzioterapie se obecně zaměřuje na instabilní klouby, zlepšení koordinace pohybu, kvalitu a správný timing svalů při pohybu, zlepšení svalové síly, posílení stabilizačního systému trupu apod. U nás jsme se konkrétně při terapii teraplegigů, paraplegigů zaměřovali na:

 

– Posílení dolních fyxátorů lopatek a stabilizaci lopatek

– Zvyšování rozsahu ramenních kloubů, centraci ramenních kloubů

– Správná koordinace horních končetin v otevřených či uzavřených kinematických řetězcích

– Propojení svalstva horního a dolního trupu

– Protažení paravertebrálních svalů, flexorů kyčelních kloubů apod.

U paretických pacientů má tento koncept širší využití. Krom výše zmíněných aktivit mohli klienti zkoušet trénovat lezení, krok a chůzi. Dalo se využít cvičení ve vyšších polohách a náročnějších pozicích.

Tento koncept shledáváme funkčně velmi dobře využitelný v oblasti rehabilitace a tréninku handicapovaných. I u klientů míšnim poškozením lze dobře využít a součastně působí jako zpestření terapie. Cvičení s Flowinem je pro naše klienty zajímavé a zábavné.

 

Bc. Michaela Maxová, DiS.

vedoucí úseku fyzioterapie

Centrum Paraple o.p.s.

Nevíte si rady?

Kontaktujte našeho specialistu, ten Vám pomůže.

+420 733 161 311

info[zavinac]statera.cz

Webdesign - bARTvisions

Copyright © | Statera Fitness s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.